SAL Presentaite over de NEN-EN250A norm

Tijdens de algemene ledenvergadering is er een presentatie gegeven over wat de nieuwe nen norm voor ademautomaten inhoud.
Hieronder kan je deze presentaie nog maals bekijken. Mocht je na het zien van de presentatie nog vragen hebben kun je terrecht bij het bestuur.