Duikteam Sub Aqua Libera

De geschiedenis van Sal

Het begin:
Het was in maart 1970 toen Instructiebad De Boskuul te Lobith werd geopend. Voor de zweminstructeurs in het nieuwe zwembad lag in eerste instantie de taak in het zo snel mogelijk leren zwemmen van de plaatselijke bevolking van de toenmalige gemeente Herwen en Aerdt en de gemeente Pannerden. Na een jaar, anderhalf jaar, waren er steeds meer personen in het bezit van een zwemdiploma. Voor de ondernemende zweminstructeurs reden om met andere activiteiten te beginnen in het zwembad.
Er werd begonnen met: Trimzwemmen, wedstrijdzwemmen, opleiding voor de zwemvaardigheidsdiploma en allerlei andere activiteiten in het instructiebad.

In het vroege voorjaar van 1973 werd begonnen met de opleiding voor snorkelen. Zweminstructeur en oud marinier Koos Schaareman nam de groep senioren voor zijn rekening en zweminstructeur Hans Staverman de groep junioren. De deelnemers waren erg enthousiast en wilden zich verder bekwamen en naast snorkelen ook leren duiken. Men verenigde zich en in september 1973 is Duikteam Sub Aqua Libera opgericht. Bij de start van het Duikteam waren er 25 senior- en 15 juniorleden.

De eerste compressor:
Nog maar net in haar prille bestaan deed zich in 1974 de mogelijkheid voor om een tweede hands compressor te kopen. Een compressor is onmisbaar voor een Duikclub. Met behulp van een renteloze lening van de gemeente Herwen en Aerdt en onder de voorwaarde dat de plaatselijke brandweer ook gebruik van het apparaat mocht maken is de compressor gekocht en in de kelder van instructiebad De Boskuul geplaatst.

Jaren 70:

Een buitenduik uit het beginIn het begin breidde het ledenaantal zich geleidelijk uit. In 1974 vonden de seniorleden dat het zwembad De Boskuul te klein was en werd voor deze groep de training in Zwembad De Pals te Westervoort gegeven. Uiteindelijk was dit niet een erg gelukkige keus. In het zwembad in Lobith werden de theorielessen in de kelder gegeven. In zwembad de Pals in de kantine. Met de overige bezoekers erbij is dat erg storend. Het aantal seniorleden liep terug. Het Duikteam werd in het najaar van 1977 hierdoor gedwongen het zwembad in Westervoort te verlaten. Voor het trainen voor de seniorleden kon weer gebruik van het instructiebad in Lobith gebruik worden gemaakt. Eind jaren zeventig stabiliseerde het aantal leden.Jaren 80:
Begin jaren tachtig nam het aantal senior- en juniorleden af. De training van de seniorleden stelde niet veel meer voor. In het voorjaar van 1982 vond het toenmalige bestuur dat er wat moest gebeuren anders zou de duikclub verdwijnen. Er waren nog slecht 15 senior- en 5 juniorleden lid van het eens zo goed draaiende Duikteam Sub Aqua Libera. Er werd besloten een demonstratie te organiseren over snorkelen en over het duiken en voor degenen die interesse hadden was er na afloop gelegenheid om ook eens met perslucht te duiken. Er volgde een goede voorbereiding, want er mocht niets fout gaan. Alles werd tot in de puntjes geregeld en verzorgd. Op de dag van de demonstratie mochten wij ons verheugen op een overweldigende belangstelling. Er waren zeker 80 tot 90 personen. De week erop was het aantal leden verdrievoudigd van 20 naar 60 leden. Dit was een goede herstart van Duikteam Sub Aqua. Een herstart voor wat nu het Duikteam is geworden. In deze periode organiseerde het Duikteam vele activiteiten waaronder Glij hem d'r in en was men actief tijdens de zwemvierdaagse.

Jaren 90:
Midden jaren 90 was de duiksport op zijn hoogtepunt. De duikmaterialen werden goedkoper en de kwaliteit werd beter. Het leden aantal van het Duikteam maakte in die periode een gigantische groei door. Op het hoogtepunt bedroeg het ledenaantal 150 leden.De tent naast het clubhuis tijdens het 25-jarig bestaan

In 1998 bestond het Duikteam 25 jaar. Dit is grootst gevierd met een feest in een feesttent die opgezet was op de parkeerplaats voor het clubhuis.

In deze periode is men binnen het Duikteam begonnen met het maken van duikreizen. Vanaf het prille begin ging men al elk jaar een weekend naar Zeeland om daar te duiken in de Oosterschelde en de Grevelingen.
Klaar voor vertrek op de eerste duikvakantieNu besloot het toenmalig bestuur dat we daarnaast ook eens in de twee jaar naar het buitenland gaan. Zo ging de eerste reis naar
Mali Losini in het voormalig Joegoslavië. Een dubbeldekker met aanhanger voor de duikuitrustingen vertrok voor de eerste "buitenlandreis" van het Duikteam. In de jaren daarna werden o.a. 'l Estartit in Spanje en Biograd in Kroatië bezocht. Eind jaren negentig zakte het ledenaantal iets in en stabiliseerde rond de 120 leden. Tot vandaag de dag is dat het geval. 

Jaren 2000 en verder:
Vanaf eind jaren negentig en de begin jaren van de nieuwe eeuw, is binnen het duikteam veel veranderd. De opleidingen werden herzien. Zo ging men modulair werken en werd een grote groep instructeurs opgeleid. De theorielessen werden niet meer met losse stencils en een krijtbord gegeven maar men ging werken met powerpoint en een beamer. Wat bleef was de ongedwongen manier van omgaan met elkaar en de gezelligheid. In 2010 heeft de vereniging de huidige huisstijl ingevoerd. Een nieuw eigentijds logo in combinatie met golven, geeft het geheel een frisse blik en maakte het Duikteam klaar voor het volgende decennium. Wat bleef in het logo was een dolfijn, iets wat vanaf het eerste moment in alle eerdere logo's ook was. In 2012 besloten Hans Staverman en Theo Luub afscheid te nemen als bestuursleden. Hans heeft vanaf de oprichting in het bestuur gezeten, als penningmeester en vicevoorzitter. Theo Luub heeft 30 jaar als voorzitter zich ingezet voor de vereniging. Op de algemene ledenvergadering van 2012 hebben zij het stokje letterlijke en figuurlijk overgedragen aan een jongere generatie. Tijdens deze ledenvergadering werden zij allebei door burgemeester Slinkman van Rijnwaarden toegesproken en gedecoreerd, tot lid in de orde van Oranje Nassau.

In het najaar van 2012 werd het bestuur van het Duikteam geconfronteerd met een mogelijke sluiting van zwembad de Boskuul in Lobith. Meteen werd besloten actie te voeren en hiermee een sluiting af te wenden. In 2013 zal duidelijk worden wat er met het zwembad gaat gebeuren. In 2013 heeft Duikteam Sub Aqua Libera haar 40-jarig bestaan vieren.

Met de gebruikers van het zwembad is een stichting gevormd die de explotatie van het bad gingen onderzoeken en wellicht tot overname van het bad zou kunnen leiden. Roel van Leeuwen, toen voorzitter, heeft zich met zijn vader daar sterk voor ingezet. Echter met de gemeente kon er geen concrete afspraken gemaakt worden. Na twee jaar van overleg, vergaderingen en terug koppeling naar de verenigingen heeft de stichting het zwembad teruggeven aan de gemeente. Nu is het in handen van de NLG-groep die de explotatie heeft.

Clubhuis:
In het begin deed bij het buitenduiken een vrachtwagen met oplegger van de toenmalig voorzitter Theo Luub uit Aerdt dienst als clubhuis. Later werd dit vervangen door een oude schaftkeet. En toen men veel later de kans kreeg om een oude directiekeet als semi-permanent gebouw te kopen werd dit gedaan. In overleg met de gemeente werd een stuk grond naast het zwembad gepacht en daar werd de directiekeet op herbouwd. De veneniging was nu de trotse bezitter van een echt clubhuis waar naast de gezelligheid op de donderdagavond ook de theorielessen gegeven konden worden. Het clubhuis kreeg de toepasselijke naam "de Naduik".

Toen na jaren dit clubhuis in verval begon te raken heeft men besloten het clubhuis te vervangen. Een lening bij de bank, aangevuld met de opbrengsten van vele acties (o.a. sponsorsnorkelen voor de jeugd) en veel zelfwerkzaamheid hebben ervoor gezorgd dat het mogelijk werd om het clubhuis in zijn geheel van steen te herbouwen. In 1995 werd de herbouwde "Naduik" dan ook heropend.

Opleidingen:
Bij de oprichting zijn het Duikteam  en haar leden lid geworden van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB). Aan de NOB moest jaarlijks een aanzienlijke bijdrage worden betaald. In 1977 is besloten om het lidmaatschap bij de NOB te beëindigen.

Vanaf 1982 werden de zaken professioneel geregeld. De opleiding werd gestructureerd. In 1984 hebben wij ons aangesloten bij de International Assosiation of Diving School (IADS) de contributie aan deze bond ligt aanmerkelijk lager dan bij de NOB. Hierdoor kunnen we de duiksport voor elke beurs toegankelijk houden.

Eind jaren negentig zijn bij de IADS en dus ook bij Sub Aqua Libera de opleidingen geheel herzien. Er is onder leiding van Theo Timmer een grote groep instructeurs opgeleid. Hierdoor hoefde de vereniging geen examinator meer in te huren voor het afnemen van examens.

Begin 2016 is het Duikteam terggegaan naar de NOB. En zijn de trainers bijgeschoold naar de laatste normen van de duiksport. Eind 2018 zijn de eeste divemasters NOB stijl gebrevetteerd.

Volg ons op:
Social Media facebook twitter instagram linkedin googleplus youtube
Wij zijn ambasadeur van:
De liemers helemaalgoed

Copyright © 1970-2024 Duikteam Sub Aqua Libera